polski česky deutsch english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz


Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” został założony przy Klubie Zakładowym Związków Zawodowych Huty Trzynieckiej w 1954 roku przez wybitnego dyrygenta i muzyka Karola Wronkę. Już w pierwszych latach swej działalności zyskał miano jednego z najlepszych polskich chórów na Zaolziu, a chór żeński „Hutnika” zdobywając złoty medal w Pradze (1962) był przez wiele lat czołowym zespołem w Republice Czeskiej. Nie dziwi fakt, że Karola Wronkę często nazywano „zaolziańskim Stuligroszem”. Do jego osiągnięć najowocniej nawiązał Cezary Drzewiecki, dyrygent i kierownik artystyczny w latach 1985-1998, główny architekt spektakularnych sukcesów zagranicznych Zespołu w dekadzie lat 90.

 

W kolejnych latach współtwórczynią nowego wizerunku „Hutnika” była pani dyrygent i kierownik artystyczny Ewa Wigezzi, a po niej funkcje te przejęła pani Aleksandra Zeman. Jesienią 2006 roku rozpoczął ponownie pracę z „Hutnikiem” Cezary Drzewiecki, którego od roku 2015 do 2017 zastępowała pani Anna Ostrowska.
Od września roku 2021 jest dyrygentem pan Mykola Blikhar.

 

W ostatnich latach działalności artystycznej  Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” miał okazję uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach muzycznych. Koncertował m. in. w Budapeszcie, Pradze, Ołomuńcu, Poznaniu, Berlinie, Brnie. Brał udział w wielu festiwalach i konkursach chóralnych m. in. w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Mundi Cantant" w Ołomuńcu, w XV Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Gaude Cantem" w Bielsku Biała.

 

 

Niepodważalny wkład w systematyczny rozwój „Hutnika” wnosił Jan Hławiczka – wybitny prezes i kierownik organizacyjny, znany i szanowany w całym świecie polonijnym, który przez 40 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2010 roku Prezesem Zarządu i kierownikiem organizacyjnym Zespołu jest Anna Kornuta.

 

Ozdobą koncertów są od wielu lat soliści, miłośnicy muzyki: tenor Władysław Czepiec, primadonna Morawsko-Śląskiego Teatru Narodowego w Ostrawie – Alina Farna-Podskalska oraz pianistka Beata Drzewiecka. Chlubnymi wynikami owocują wspólne koncerty od roku 1990 z Trzyniecką Orkiestrą Kameralną.

 

W ciągu 65 lat istnienia PZŚ „Hutnik” dał około 500 koncertów i 1200 krótkich występów. Zdobył szereg prestiżowych nagród i wyróżnień m. in. na festiwalach w Koszalinie, Rzeszowie, Międzyzdrojach (laureat „Złotej Liry”), Pradze, Brnie, Bratysławie. Był prezentowany na antenach wielu stacji radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą (m. in. w Polsce, Bośni i Hercegowinie, Austrii). Nagrał trzy płyty: „Znasz-li ten kraj”, „Tu jest mój dom” oraz „Słyszę z nieba muzykę”.

 

Recenzenci niejednokrotnie określali występy chóru mianem wydarzenia muzycznego. Do historii przejdą koncerty w wypełnionych salach koncertowych i świątyniach Warszawy, Wiednia, Pragi, Berlina, Rzymu, Londynu. „Hutnik” miał zaszczyt inaugurować Dni Kultury Polskiej w Wiedniu występem na Kahlenbergu. Jako pierwszy chór z Europy Środkowo-Wschodniej koncertował w słynnej Katedrze Winchester w Anglii.

 

Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” za swoją działalność kulturalną i artystyczną otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień nadanych przez różne instytucje i organizacje. Chór najbardziej ceni sobie odznakę Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.